Privacy- en cookieverklaring

Cookieverklaring

In deze cookie verklaring staat wat cookies zijn, hoe wij deze gebruiken, de soorten cookies die wij gebruiken, welke informatie de cookies opslaan, hoe de informatie wordt gebruikt en hoe de cookie instellingen aan te passen zijn. Het is belangrijk om deze informatie te lezen. Voor meer informtie over het gebruik, opslaan en het beveiligen van jouw persoonlijk data, zie onze Privacy Policy.
Op elk moment kun jij jouw toestemming met betrekking tot ons cookie beleid veranderen via de cookie instellingen op onze website.Jouw cookie toestemming geldt voor het volgende domein: webwolves.nl

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekst-bestanden die worden gebruikt om kleine delen informatie te bewaren. Cookies worden opgeslagen op jouw apparaat wanneer de website wordt geladen in jouw browser. Cookies zorgen ervoor dat onze website beter werkt, make onze website veiliger, bieden een betere gebruikerservaring and helpen ons begrijpen hoe onze website presteert. Ook kunnen we analyseren wat werkt en waar verbeteringen nodig zijn.

Hoe gebruiken wij cookies?

Zoals de meeste online dienstverleningen, maakt ook onze website gebruik van zogeheten first-party en third-party cookies omwille van diverse redenen. First-party cookies zijn meestal noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en bewaren geen enkele vorm van persoonlijk identificeerbare gegevens.De third-party cookies op onze website wordeb gebruikt om te leren begrijpen hoe onze website presteert, hoe bezoekers omgaan met de website, beveiligen onze website, bieden de mogelijkheid om relevante advertenties te laten zien en zorgen voor een betere gebruikerservaring op de website. Ook zorgen deze cookies ervoor dat toekomstige website bezoeken sneller zullen verlopen op onze website.

Welk soort cookies gebruiken wij?

De cookies die wij op onze website gebruiken zijn gegroepeerd in verschillende categorieën. Onderstaand vind je meer informatie over de soorten cookies die gebruikt worden op onze website.
[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

Hoe kan ik mijn cookie voorkeuren beheren?

Je kunt jouw cookie voorkeuren beheren door te klikken op de ‘Instellingen’ knop en in- of uitschakelen welke cookie categorie voor jouw van toepassing is.Mocht je later besluiten om alsnog jouw cookie voorkeuren te willen veranderen, klik dan op de ‘Privacy & Cookie Policy’ knop op je beeldscherm. Hierdoor krijg je de cookie instellingen te zien waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Vervolgens kun je jouw voorkeuren veranderen, volledig intrekken of besluiten om het alsnog te laten voor wat het is.Als je wil voorkomen dat er nieuwe cookies worden geplaatst, blokkeer dan de mogelijkheid dat cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiel. Er zijn verschillende mogelijkheden om cookies te blokkeren. Zo kun je alle cookies blokkeren, een specifiek type cookie blokkeren of cookies van bepaalde websites blokkeren. Dit kun je zelf doen via de privacy instellingen van jouw browser. Bij het blokkeren van cookies blijven alle cookies staan die al op jouw computer, tablet of mobiel aanwezig waren. Daarom kun je beter naast het blokkeren ook al uw reeds geplaatste cookies verwijderen, door middel van bijvoorbeeld HitmanPro of MalwareBytes.De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in de toolbar van uw browser. Lees meer op de websites van de browser:– Internet Explorer– Mozilla Firefox– Google Chrome– Gebruik je Safari? Dan worden cookies van adverteerders standaard geblokkeerd. Je kunt deze instelling veranderen door rechts bovenin op het symbool voor instellingen te klikken. Vervolgens ga je naar ‘Voorkeuren’, tabje ‘Privacy’. En kies een van de drie instellingen.

Privacy verklaring

Webwolves gevestigd en kantoorhoudende te Weidebloemenlaan 154, te Woerden, hierna te noemen “Webwolves” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Webwolves verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Webwolves u over de manier waarop Webwolves uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Webwolves worden aangeboden op www.webwolves.nl

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Webwolves gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Webwolves past wat u op www.webwolves.nl ziet aan op uw interesses. Webwolves gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kunt u bovenstaand meer lezen.

 

2. Doel

Webwolves verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.webwolves.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Webwolves gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Webwolves.

 

3. Uw account

In uw account op www.webwolves.nl slaat Webwolves onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres & opgegeven informatie en interesses.

 

4. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Webwolves deze gegevens net zoals die van andere klanten van Webwolves.

 

5. Andere doeleinden

Tot slot kan Webwolves uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Webwolves geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Webwolves voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Webwolves een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Webwolves op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aanbevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Webwolves maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Webwolves ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@webwolves.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

 

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Webwolves tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party sessioncookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.webwolves.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Webwolves

1. Webwolves heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Webwolves verwerkt ten behoeve van www.webwolves.nl. Webwolves accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Webwolves bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.webwolves.nl, tenzij Webwolves op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Webwolves behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.webwolves.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.webwolves.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.webwolves.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 15-01-2020.

Add Your Heading Text Here